Site icon Khaodung ຂ່າວດັງ

ສິ່ງສຳຄັນ….ທີ່ບໍ່ສຳຄັນ

Advertisements

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ສຳຄັນແລະມີຄວາມໝາຍ ໃນຊິວິດເຈົ້າ ຂ້ອຍເຄີຍຄິດວ່າຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ ສຳຄັນສຳລັບຂ້ອຍ ແຕ່ພາວະໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ຊີ້ໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນຫຼາຍປະເດັນໃໝ່ໆ ເສື້ອຜ້າທີ່ດູດີລາຄາແພງ ໃສ່ໝົດມື້ກໍ່ມີໃຜແຍງເບີ່ງ ພາບລັກທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນໜັກໜາ ມື້ນັ້ນບໍ່ມີຄ່າຫຍັງເລີຍ ໂທລະສັບຣຸ້ນໃໝ່ລ່າສຸດ ກໍ່ໃຊ້ແຕ່ເປີດເຟສບຸກ ຢູທູບຄືເກົ່າ ເກີບແລ່ນຄູ່ໃໝ່ຫຼາຍພັນບາດ ກໍ່ເກັບຢູ່ກ່ອງໄວ້ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຄີຍຄິດວ່າສຳຄັນ ກໍ່ຖືກສະຖານະການບີບໃຫ້ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄິດ ຊິວິດທີ່ຜ່ານມາ ເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍປານໃດ ແລ້ວມັນເປັນສີ່ງສຳຄັນແທ້ຈິງຫຼືບໍ່ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ຂ້ອຍຄົ້ນພົບ ກໍ່ໝົດຄວາມສຳຄັນທັນທີ ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສີ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສຳຄັນ ແຕ່ເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຍ້ອນເຫດຜົນໃດຕ່າງຫາກ ຂ້ອຍຍັງຄົງຕ້ອງມີພາບລັກທີ່ດີໃນບາງມຸມ ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງໃສ່ເສື້ອຜ້າດີໃນບາງເທື່ອ ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງມີໂທລະສັບທີ່ຄຸນນະພາບພໍໃຊ້ໄດ້ ຂ້ອຍຍັງໃສ່ເກີບຄູ່ໃໝ່ອອກໄປແລ່ນຢູ່ດີ ທຸກຢ່າງເຄີຍສຳຄັນ ແຕ່ມັນກໍ່ໝົດຄວາມສຳຄັນໄປຊ່ວງເວລາໜື່ງ ແລ້ວມັນກໍ່ກັບມາສຳຄັນອີກຄັ້ງ ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ໆຂອງຂ້ອຍເອງ ດັ່ງຄຳຂອງພະນິກາຍເຊນໄດ້ເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າ

“ເມື່ອທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ ‘ເຊນ’ ທ່ານເຫັນແມ່ນ້ຳເປັນແມ່ນ້ຳ ເຫັນພູເຂົາເປັນພູເຂົາ.”

“ເມື່ອທ່ານຮຽນຮູ້ ‘ເຊນ’ ທ່ານເຫັນແມ່ນ້ຳບໍ່ແມ່ນແມ່ນ້ຳ ເຫັນພູເຂົາບໍ່ແມ່ນພູເຂົາ.”

“ແຕ່ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈ ‘ເຊນ’ ທ່ານຈະເຫັນແມ່ນ້ຳເປັນແມ່ນ້ຳ ເຫັນພູເຂົາເປັນພູເຂົາ (ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່).”

ແລ້ວທ່ານເດ໋ ເຫັນແມ່ນ້ຳເປັນສີ່ງໃດ?

ຂໍຂອບໃຈບົດຄວາມດີໆຈາກ: ສົມຫວັງ ຫຼວງປະເສີດ

Exit mobile version