ຮຽນຕໍ່ຫຍັງດີ ຮຽນຈົບມາແລ້ວ ຈະປະກອບອາຊີບຫຍັງດີ ?

ຮຽນຕໍ່ຫຍັງດີ ແລະ ຮຽນຈົບມາແລ້ວ ຈະປະກອບອາຊີບຫຍັງດີ ເຮັດວຽກບໍ່ກ້າວໜ້າ ມິແຜນຢາກຍ້າຍໄປເຮັດແນວໃໝ່ ໃຜທີ່ມີຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ຂໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີຄຳຕອບທີ່ເປັນສູດສຳເລັດເປ໊ະໆ ຈຳເປັນຕ້ອງເບີ່ງຄືນຫຼັງໄປໃນອະດີດ ເບີ່ງເລິກລົງໄປໃນຈິດໃຈ ເບີ່ງສີ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ເບີ່ງພາບທີ່ຍັງບໍ່ເກີດຂື້ນ ຈື່ງຈະພໍເຫັນຄຳຕອບໄດ້ (ແຕ່ອາດບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ດີ) ເພາະຊີວິດ ມີປັດໄຈກະທົບເຂົ້າມາ ຮ້ອຍແປດ ພັນປະການ ການຫັກເຫຂອງເສັ້ນທາງຊີວິດ ຈື່ງເກີດຂື້ນໄດ້ສະເໝີ ທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ຕັ້ງຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ລະວັງໃຫ້ດີ ບາງຄຳຖາມອາດພຸ້ງເຂົ້າມາກະແທກທ່ານໄດ້ ໃນມື້ທີ່ຊີວິດພົບບັນຫາ ເຖິງວ່າເຮົາຈະວາງແຜນໄວ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ ຊີວິດກໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນໄປໃນທາງຕ່າງໆໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ການວາງແຜນໄວ້ ກໍ່ຍັງພໍທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາມີທິດທາງ ພໍຍ່າງໄປໄດ້ຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ ຈະຍ່າງໄປທາງໜ້າແບບງົງໆ ຫຼື ຈະຍ່າງຢ່າງໝັ້ນໃຈ ຄວາມແຕກຕ່າງກໍ່ຢູ່ທີ່ ທ່ານມີແຜນໃຫ້ຊີວິດໂຕເອງແລ້ວຫຼືຍັງ ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈການວາງແຜນອາຊີບໃຫ້ໂຕເອງ ສາມາດສະໝັກເຂົ້າເພື່ອຂໍຄຳປຶກສາໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນໜື່ງໃນທີມທີ່ປຶກສາ ທີ່ພ້ອມຈະໂອ້ລົມ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຫັນທາງຂອງໂຕເອງ ພ້ອມຍັງມີທີ່ປຶກສາອີກຫຼາຍທ່ານ ທີ່ມີທັງປະສົບການ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຫຼາກຫຼາຍດ້ານ ຊີວິດບໍ່ໄດ້ມີຄຳຕອບດຽວ ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຄຳຕອບທີ່ໄດ້ນັ້ນຖືກຕ້ອງ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີຄຳຖາມທີ່ດີພໍ ຕັ້ງຄຳຖາມດີໆ ໃຫ້ໂຕເອງແລ້ວຫຼືຍັງ

ຂໍຂອບໃຈບົດຄວາມດີໆຈາກ: ສົມຫວັງ ຫຼວງປະເສີດ

Leave a Reply

%d bloggers like this: