ປະຕິຫານມີຈິງລົດຕ່າງດິນລົ້ມທັບລົດເກງໝຸນແອັບແຍັບຍັງລອດຊີວິດ

ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອປະຕິຫານມີຈິງຖຶກລົດຕ່າງດິນລົ້ມທັບລົດເກງແປປານກະປ໋ອງເບຍຖຶກຢຽບ ແຕ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນລົດເກງຍັງລອດຊີວິດ ເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ບໍ່ໄດ້ລະບຸສະຖານທີ່ລະອຽດ

Leave a Reply

%d bloggers like this: