ເຖິງເວລາຫັນມາພັກດັນສິນຄ້າລາວແລ້ວ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ https://www.facebook.com/100010123782384/posts/1695586490788794/?sfnsn=mo

ທີ້ມາ Oudomxay ລົດເຊົ່າ-ພາທ່ຽວ

Leave a Reply

%d bloggers like this: