ແຊດ່ວນ ນໍ້າມັນມາແລ້ວ ພີ່ນ້ອງ ຕໍ່ຄິວເຂົ້າສາງທ່ານາແລ້ງ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ມື້ນີ້ 6 ມິຖຸນາ 2022

Leave a Reply

%d bloggers like this: