ແຊ໌ເຕືອນດ່ວນ.! ລະວັງເງິນປອມ

ລະວັງເດີ້

ລະວັງເງິນປອມ ໂດຍສະເພາະຄົນຫວຽດມາຊື້ເຄື່ອງເດີ້ ເຮັດຄືຫລາຍດຽວນິ ຈົນສັງເກດບໍ່ໄດ້

ຟ້າວຂາຍເຄື່ອງບໍ່ທັນສັງເກດຄັກ ຄືທຸກຈຸດ ຂາວຜິດປົກກະຕິ

ເສັ້ນດໍາ ຮອຍມັນຕັດເອົາ ບໍ່ຊາ ບໍ່ມີຮູບເຫງົາທ່ານໄກສອນ

….

ທີ່ມາ

Leave a Reply

%d bloggers like this: