ເຈົ້າບ່າວສາຍ Rock

ນັບວ່າເປັນຄຼິບໄວຣໍໃນຂະນະນີ້ທາງໃນ TikTok ແລະ Facebook ທີ່ມີຄົນແຊຣ໌ ແລະ ຄົນຊົມຫຼາຍ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວອອກທ່າຟ້ອນຄູ່ກັບເຈົ້າສາວດ້ວຍທ່າເຕັ້ນສໄຕແຣັບ/ຣ໊ອກ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເອງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຊ້ອມ ຫຼື ຊ້ອມແລ້ວແຕ່ລືມ ຫຼື ເຈົ້າບ່າວອາດເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ເພາະວ່າແຫຼ່ງຂ່າວບໍ່ໄດ້ບອກລາຍລະອຽດ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຈົ້າບ່າວກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຕັ້ນແລະເປັນຕົວຂອງຕົວເອງເພື່ອເປັນສີຣິມຸງຄຸນໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄອບຄົວໃໝ່ ແລະ ສ້າງຮ້ອຍຍິ້ມໃຫ້ກັບແຂກທີ່ມາຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້.

Leave a Reply

%d bloggers like this: