sisavath201

ຈະດີບໍຖ້າຫາກມີການກຳນົດໃນການເຕີມນ້ຳມັນໃສ່ຕຸກສຳລັບຄົນທີ່ມີລົດໄຖ, ລົດຈົກ, ຈັກຕັດຫຍ້າ ແລະ ອື່ນໆ?

ຈະດີບໍຖ້າຫາກມີການກຳນົດໃນການເຕີມນ້ຳມັນໃສ່ຕຸກສຳລັບຄົນທີ່ມີລົດໄຖ, ລົດຈົກ, ຈັກຕັດຫຍ້າ ແລະ ອື່ນໆ? ປັດຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳມັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາງປ້ຳນ້ຳມັນມີມາດຕະການທີ່ບໍ່ໃຫ້ມີການເຕີມນ້ຳມັນໃສ່ກະຕຸກ, ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບບັນດາຊາວກະສິກຳ, ຜູ້ທີ່ມີລົດຈົກລົດໄຖ, ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ; ແລະ ມີຊາວກະສິກຳ ຫຼື ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງອອກມາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນການເຕີມນ້ຳມັນໃສ່ກະຕຸກ. ໃນຕາງໜ້າຂອງປະຊາຊົນເພື່ອຢາກແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຮົາມີຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ກັບມາດຕະການຄືດັ່ງນີ້:– ໃຫ້ໜ່ວຍງານອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນບ້ານ ລົງທະບຽນສຳລັບຄົວເຮືອນທີ່ມີ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໃຊ້ນຳມັນເພື່ອເຮັດການກະສິກຳ ຫຼື ລົດຈົກ, ລົດໄຖ ສາມາດນຳເອົາໃບຢັ້ງຢືນນີ້ເພື່ອນຳໄປຢັ້ງຢືນໃນການເຕີມນ້ຳມັນໃສ່ຕຸກ.– ລັດຖະບານອອກມາແຈ້ງການຮ່ວມກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ສປປ ລາວ ໃນການກຳນົດຈຸດເຕີມນ້ຳມັນໃນແຕ່ລະບ້ານ ໃຫ້ສຳລັບຊາວກະສິກຳ, ຜູ້ທີ່ມີເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.– ອາດຈະໃຫ້ປ້ຳນ້ຳມັນມີໂມງເປີດໃຫ້ໃສ່ສະເພາະ,ຕົວຢ່າງ: 6ໂມງຄ່ຳ ຫາ 10ໂມງຄ່ຳ.– ຈັດເລນພິເສດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃສ່ສຳລັບກະຕຸກ– ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ NTP Petrol ໃສ່​ລົດ​ການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ ສົ່ງ​ໃຫ້​ຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາໂດຍກົງ ຫຼື ມີການກຳນົດຈຸດໃດໜຶ່ງຂອງບ້ານເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກຳໃນເຂດນັ້ນໄດ້ອອກມາໃສ່. ແລ້ວທ່ານເດຄິດແນວໃດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄັ້ງນີ້?

 ຊົມເຊີຍ ! ບໍລິສັດ IDP ຂົນສົ່ງເຂົ້າໜຽວລາວ ລ໋ອດທໍາອິດ ໄປຂາຍ ຢູ່ ສປ ຈີນ ໄດ້ສໍາເລັດ ໃນຈໍານວນ 100 ໂຕ້ນ ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວຈີນ

ຊົມເຊີຍ ! ບໍລິສັດ IDP ຂົນສົ່ງເຂົ້າໜຽວລາວ ລ໋ອດທໍາອິດ ໄປຂາຍ ຢູ່ ສປ ຈີນ ໄດ້ສໍາເລັດ ໃນຈໍານວນ 100 ໂຕ້ນ ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວຈີນ, ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າໜຽວ ໄປຂາຍ ໂດຍນໍາໃຊ້ ທ່າເຮືອຢູ່ທະເລ ປະເທດໄທ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ພິທີສົ່ງເຂົ້າສານລາວ ລ໋ອດທໍາອິດ ໄປ ສປ ຈີນ ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ ສະຖານີລົດໄຟສາຍໃຕ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 28/05/2022 ທີ່ຜ່ານມາ. ການຂົນສົ່ງຜ່ານທາງລົດໄຟ ແມ່ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ໃນການຂົນສົ່ງ ທຽບໃສ່ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ. ບໍລິສັດ IDP ລົງທຶນໃນຂະແຫນງການປູກເຂົ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມາແຕ່ປີ 2015, ມີໂຮງສີເຂົ້າໃຫຍ່ 4 ແຫ່ງ ຢູ່ ສະຫວັນນະເຂດ …

 ຊົມເຊີຍ ! ບໍລິສັດ IDP ຂົນສົ່ງເຂົ້າໜຽວລາວ ລ໋ອດທໍາອິດ ໄປຂາຍ ຢູ່ ສປ ຈີນ ໄດ້ສໍາເລັດ ໃນຈໍານວນ 100 ໂຕ້ນ ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວຈີນ Read More »

%d bloggers like this: